LED-belysning

Man kan dela in led-belysning/komponenter i två grupper

* Integrerade led-moduler. Moduler som är inbyggda i armaturer och inte kan bytas ut.

* Led-moduler för inbyggnad. Byggs in i armaturer och kan bytas ut utan att skada armaturen.

 

LED-lysrör

Det finns många intressanta leverantörer av LED-lysrör. De så kallade retrofit LED-lysrören är anpassade för att kunna sättas in i befintliga armaturer. Tillverkaren är ansvarig för led-lysröret och eventuellt tillhörande glimtändare och att användningen i armaturen inte avviker från det ursprungliga gasröret. Om så är fallet påverkas inte armaturens befintliga CE-märkning, http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Elprodukter/LED-lysror/LED-lysror-Anvandarens-och-Tillverkarens-ansvar/.

 

Exit

Vid installationer av hänvisningsarmaturer och nödutrymningsarmturer jobbar vi ofta/ gärna med LED-armaturer från www.lisol.se .