Närvarostyrning

Rätt detektor, rätt placering/montering och rätt inställning av närvarodetektorer.

Vår specialisering (sedan 1994) på installationer för närvarostyrd belysning har gett oss en stor erfarenhetsbank för olika typer av utrymmen och detektorer.

IR-sensorer

Fungerar som ögon vilka ser när ett varmt föremål förflyttar sig t ex en människa eller en bil. IR-sensorer kan skärmas av för att endast detektera en viss yta. Tekniken har lång räckvidd på över ~80 meter.

HF-sensorer/ microvågssensorer/ radarsensorer

Fungerar som ekolod och känner av rörelser oavsett temperatur. Detektorerna kan känna igenom tunnare material t ex mjuka tak vliket kan möjliggöra ett diskret montage.

Ultraljudssensorer

Fungerar som ekolod och känner av rörelser oavsett temperatur men kan inte detektera igenom tunnare material.

Akustiska detektorer

Känner av ljud vid vissa frekvenser och db-nivåer.

 

Exempel på leverantörer som vi samarbetar med: www.valtavalo.se , www.auralight.se , www.extronic.se , www.defalighting.se , www.fagerhult.se www.khs.se (Karl H Ström AB), www.nordicled.com, www.grontljus.se