Installation LED belysning

Vid våra installationer av LED belysning och styrning för belysning är

 

Stefan Clarstedt / EC Belysningsekonomi AB
Byggarbetsmiljösamordnare för projektering/ planering (Bas-P) och utförande (Bas U), montör

 

Anders Arkelius / Elkator AB
Ledande elmontör

 

Kompletterande montörer planeras in beroende på projektens typ och storlek.

 
Montering av armatur
Armatur garage
Montering armatur med saxlift
 

Med våra närmaste samarbetsmontörer är vi idag fyra stycken som har utbildningsbevis för handhavande av arbetsplattformar, såsom sax och bomliftar, vilket ger oss goda möjligheter till rationella installationer av industribelysning mm

Marknaden genomgår som bekant en omställning till LED belysning med utfasning av diverse ”traditionella” ljuskällor, vilket ger oss många möjligheter till förbättringar.

I korthet kan man dela in armaturutbudet i tre grupper:

  • Armaturer med utbytbara LED moduler
  • Armaturer med ej utbytbara LED moduler
  • Armaturer anpassade för enkelt utbytbara LED ljuskällor.

Det finns även konverteringssatser för LED-belysning som gör det möjligt att behålla de befintliga armaturerna. Se gärna Elsäkerhetsverkets (21EV3386) kartläggning för LED lysrör och konverteringssatser från juni 2023.

Vid våra installationer tar vi ansvar för avfallshanteringen i samarbete med

SRV Återvinning     All Återvinning