Utvärdering

Vid våra belysningsinstallationer med närvarostyrning gör vi ofta med hjälp av externa drifttidmätare alternativt avläsning av driftdata från inbyggda mjukvarufunktioner, utvärderingar efter 1 månad och 1 år.

 

I våra utvärderingar presenterar vi ofta i diagramform hur brinntiden/ energiförbrukningen ser ut före och efter installation. Nedan ett exempel från diverse utrymmen hos Coca-Cola AB.


Energiförbrukning diagram LED


Utvärderingarna har gett oss en mycket stor erfarenhetsbank av en mängd olika utrymmen och produkter.

 

Vi har installerat närvarostyrning med en mängd olika detekteringsformer ex:

  • IR detektorer
  • HF detektorer
  • Microvågsdetektorer
  • Ultraljudsdetektorer
  • Akustiska detektorer
  • Linjedetektorer