Inventering / projektering

Vi hjälper er kostnadsfritt att ta fram kalkylunderlag med beräkningar för nuvarande och blivande energi och underhållskostnader.
I vårt inventerings och projekteringsarbete strävar vi efter en ömsesidigt så öppen kommunikation som möjligt från alla inblandade parter för att erbjuda er kostnadseffektiva och välanpassade belysningslösningar. Rätt belysning och styrning av belysning för olika typer av miljöer och verksamheter. ex:

 
Garage med led armatur
Belysning av lastgata
Effektiv industribelysning
Belysning av matsal
Belysning i spiraltrappa
Belysning båthamn
 

Våra ljusberäkningar görs med stöd av ”Ljus och rums” riktlinjer för belysning/ ljussättning avseende

  • Mängd ljus - Lux
  • Belysningsstyrkans jämnhet - Lux
  • Färgåtergivning - Ra
  • Bländning - UGL
Ljus och Rum